Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán PRE bak. studium oboru DOS rozřazení v 16-17

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 15-16 P 1. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
1S PRE 15-16 PV 1. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
2S PRE 15-16 P 2. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2S PRE 15-16 PV 2. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3S PRE 16-17 P 3. sem. bak. PRE 16-17 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P DOS 16-17 P 4. sem. PREZ bak. DOS 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
24
4S P DOS 16-17 PV1 4. sem. bak. PRE DOS 16-17 povinné předměty-1.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4S P DOS 16-17 PV2 4. sem. bak. PRE DOS 16-17 povinné předměty-2.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S P DOS 17-18 P 5. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
5S P DOS 17-18 PV 5. sem. PRE DOS 17-18 povinné předměty - výběr V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6S P DOS 17-18 PV1 6. sem. PRE bak. DOS 17-18 povinné předměty-výběr-1 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6S P DOS 17-18 PV2 6. sem. PRE bak. DOS 17-18 povinné předměty-výběr-2 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6S P DOS 17-18 PV3 6. sem. PRE bak. DOS 17-18 povinné předměty-výběr-3 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6S P DOS 17-18 P 6. sem. PRE DOS 17-18 povinné předměty V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
10
Minimální počet kreditů 160
Semestrální projekt
PROJ 16-17 projekty 16-17 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE DOS 17-18 4x PVP pro bak. PREZ od 16-17: DOS (2x PVP v 5.sem., 2x PVP v 6.sem.) V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Jazyky
JZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30016666.html