Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán PRE bak. studium oboru DOS rozřazení v 21-22 (skok z 1. r.)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 21-22 P 1. sem. bak. PRE 21-22 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2S PRE 21-22 P 2. sem. bak. PRE 21-22 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3S PRE 21-22 P 3. sem. bak. PRE 21-22 povinné předměty (SČS) - B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P DOS 21-22 P 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
20
4S P DOS 21-22 PV1 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-1.výběr V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
4S P DOS 21-22 PV2 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-2.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4S P DOS 21-22 PV3 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-3.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S P DOS 21-22 P 5. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty (B3710) V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
5S P DOS 21-22 PV 5. sem. PRE DOS 21-22 povinné předměty - výběr (B3710) V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6S P DOS 21-22 P 6. sem. PRE bak. DOS 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
10
6S P DOS 21-22 PV1 6. sem. PRE bak. DOS 21-22 povinné předměty-výběr-1 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6S P DOS 21-22 PV2 6. sem. PRE bak. DOS 21-22 povinné předměty-výběr-2 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6S P DOS 21-22 PV3 6. sem. PRE bak. DOS 21-22 povinné předměty-výběr-3 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 160
Semestrální projekt
PROJ 21-22 projekty od 21-22 (4., 5., 6. sem.) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE DOS 21-22 4x PVP pro bak. PRE obor DOS od 21-22 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Jazyky
JZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022827.html