Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán PRE bak. studium oboru LOG rozřazení v 20-21

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 19-20 P 1. sem. bak. PRE 19-20 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2S PRE 19-20 P 2. sem. bak. PRE 19-20 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3S PRE 20-21 P 3. sem. bak. PRE 20-21 povinné předměty (SČS) - B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P LOG 20-21 P 4. sem. PREZ bak. LOG 20-21 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
Minimální počet kreditů 116
Semestrální projekt
PROJ 20-21 projekty 20-21 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE 20-21 3x PVP pro bak. PREZ od 20-21: LOG (1x v 4. sem. ,1x PVP v 5.sem., 1x PVP v 6.sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 128
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021528.html