Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán PRE bak. studium oboru LOG rozřazení v 16-17

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 15-16 P 1. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
1S PRE 15-16 PV 1. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
2S PRE 15-16 P 2. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2S PRE 15-16 PV 2. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3S PRE 16-17 P 3. sem. bak. PRE 16-17 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P LOG 16-17 P 4. sem. PREZ bak. LOG 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5S P LOG 17-18 P 5. sem. PREZ bak. LOG 17-18 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 139
Semestrální projekt
PROJ 16-17 projekty 16-17 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE 16-17 3x PVP pro bak. PREZ v 16-17: LOG (LS 16-17 + ZS+LS 17-18) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30016685.html