Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina - bakalářská zkouška

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2041061 Z,ZK 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2

Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce:

viz Moodle

Osnova přednášek:

viz Moodle

Osnova cvičení:

Gramatika: modalita, tvoření slov, souslednost časů

Odborná angličtina: interpretace grafů, zdroje energie, životní prostředí

Gramatika: vedlejší věty, předminulý čas

Konverzační okruhy: studium

Odborná část: vzdělávání, věda a výzkum

Cíle studia:

Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.

Studijní materiály:

Cambridge English for Engineering

English for Mechanical Engineering

Murphy: English Grammar in Use

Interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755606.html