Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 11 68 73 00 DTZI 2012 K základ

Studijní program: Teoretický základ strojního inženýrství Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12DTK1P-KMEN 00 2012 D kmenové 1. semestr TZI kombinované
0
12DTK2P-KMEN 00 2012 D kmenové 2. semestr TZI kombinované
0
12DTK3P-KMEN 00 2012 D kmenové 3. semestr TZI kombinované
0
12DTK4P-KMEN 00 2012 D kmenové 4. semestr TZI kombinované
0
12DTK5P-KMEN 00 2012 D kmenové 5. semestr TZI kombinované
0
12DTK6P-KMEN 00 2012 D kmenové 6. semestr TZI kombinované
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
12B**4Q-BZJ S+T 08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
12BT*6Q-OP 10 2012 BTZI 6. sem oborové projekty V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BT*6Q-BP 11 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 10
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 207
Celkový počet kreditů 217

SP12BTZI--K # druhý pokus

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS [12B**4Q-BZJ S+T]

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

11 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce [12BT*6Q-BP]

poznámka 12BT*6Q-BP 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce

00 2012 D kmenové 1. semestr TZI kombinované [12DTK1P-KMEN]

12B**1P-KMEN #

00 2012 D kmenové 2. semestr TZI kombinované [12DTK2P-KMEN]

12B**2P-KMEN #

00 2012 D kmenové 3. semestr TZI kombinované [12DTK3P-KMEN]

12B**3P-KMEN #

00 2012 D kmenové 4. semestr TZI kombinované [12DTK4P-KMEN]

12B*K4P-KMEN #

00 2012 D kmenové 5. semestr TZI kombinované [12DTK5P-KMEN]

12B*K5P-KMEN #

00 2012 D kmenové 6. semestr TZI kombinované [12DTK6P-KMEN]

12B**6P-KMEN #

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011666.html