Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 12 74 79 00 BTZSI 2012 A - prezenční anglicky

Studijní program: Teoretický základ strojního inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12B-KMENA TZI STR 01 2012 souhrn skupin 12B*AiP-KMEN pro i od 1 do 6 V této skupině musíte získat 149 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 35 předmětů
149
12BTA*P-ALFA 02 2012 ALFA povinné pro TZI anglicky V této skupině musíte získat 38 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 14 předmětů
38
12B*A*P-ZT12 03 2012 anglicky ZT v pořadí 12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
12B*A*P-TV 04 2012 bakalářský povinný tělocvik anglicky V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
3
12BTA5P-ME3 07 2012 ME3 pro TZI anglicky V této skupině musíte získat 7 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
7
12BTA6P-CMS2 08 2012 CMS2 pro TZI anglicky V této skupině musíte získat 7 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
7
Minimální počet kreditů 210
Povinně volitelné předměty
12B*A4Q-BZJ 06 2012 bakalářské zkoušky z jazyků anglicky V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BTA6Q-OP 09 2012 BTZI 6. sem oborové projekty anglicky V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BTA6Q-BP 10 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce anglicky V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
12B*A*V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře anglicky
0
12B*A1V-DOP ZJK 12 2012 doporučené základní jazykové kurzy anglicky
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 218
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 218

třetí pokus

Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004381.html