Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 07 40 45 50 BSTR IAT 2012 K základ

Studijní program: Strojírenství Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12B-KMENK TZI STR 01 2012 souhrn skupin 12B*KiP-KMEN pro i od 1 do 6 V této skupině musíte získat 156 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 37 předmětů
156
12B*K*P-ZT12 04 2012 kombinované ZT v pořadí 12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
12BS*7P-IAT 12 2012 BSTR 7.sem povinné IAT V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
29
12BS*8P-IAT 13 2012 BSTR 8.sem povinné IAT V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
25
Minimální počet kreditů 216
Povinně volitelné předměty
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
12B**4Q-BZJ S+T 08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
12BS*6Q-OP 10 2012 BSTR 6. sem oborové projekty V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BS*6Q-PP 11 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
12BS*8Q-IAT-BP 14 2012 BSTR 8.sem 1povvol IAT-BP V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
12BS**V-ALFA 02 2012 ALFA volitelné pro STR V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
32
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimální počet kreditů 32
Počet předepsaných kreditů celkem 263
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -26
Celkový počet kreditů 237

první pokus

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS [12B**4Q-BZJ S+T]

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

02 2012 ALFA volitelné pro STR [12BS**V-ALFA]

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

10 2012 BSTR 6. sem oborové projekty [12BS*6Q-OP]

Student si vybere předmět příslušný oboru, který studuje

11 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů [12BS*6Q-PP]

2363091 nesepsán Student si vybere předmět příslušný oboru, který studuje

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30005684.html