Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BS P_JCHB 3rd year

Zápis předmětu 15JACH2 je podmíněn absolvováním předmětu 15JACH1.Zápis předmětu 15RATEC je podmíněn absolvováním předmětu 15JACH1.Zápis předmětu 15PINS je podmíněn současným zápisem nebo absolvováním předmětu 15INSN1.Zápis předmětu 15DEIZ je podmíněn současným zápisem nebo absolvování předmětu 15DIZ.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
15BPCH1 Bachelor Thesis 1 Czech Z 5 0+5 The course is on the list
15BPCH2 Bachelor Thesis 2 Czech Z 10 0+10 The course is on the list
15SBP Bachelor Thesis Seminar Czech Z 1 0+1 The course is on the list
15DIZ Detection of Ionizing Radiation ZK 2 2+0 The course is on the list
15EXK1 Excursion 1 Z 1 5 dnů The course is on the list
16ZDOZ1 Fundamentals of Radiation Dosimetry 1 The course is on the list
15INSN1 Instrumental Methods 1 Czech ZK 3 3+0 The course is on the list
15PINS Laboratory Practice in Instrumental Methods KZ 2 0+3 The course is on the list
15MZD Measurement and Data Handling Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
15JACH2 Nuclear Chemistry 2 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
12NMEA Numerical Methods for Scientists and Engineers Czech KZ 3 2+2 The course is on the list
15DEIZ Practical Exercises in Detection of Ionizing Radiation Czech KZ 3 0+3 The course is on the list
15PRFCH Practical Exercises in Physical Chemistry Z 5 0P+4C The course is on the list
15RATEC Practical Exercises in Radiochemical Techniques KZ 2 0+2 The course is on the list
17BPROV Safe operation of nuclear facilities Czech The course is on the list
Data valid to 2024-07-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023617-BSPJCH3.html