Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BS P_FIB FPTF 3rd year

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
11BSEM Bachelor Seminar Z 1 0P+2C The course is on the list
02BPTF1 Bachelor Thesis 1 Czech Z 5 0+5 The course is on the list
02BPTF2 Bachelor Thesis 2 Czech Z 10 0+10 Z 10 0+10 The course is on the list
11ZFPL Basic to Solid State Physics Czech KZ 2 26P+0C The course is on the list
17ENER Energy ZK 2 2P The course is on the list
01RMAF Equations of Mathematical Physics Czech The course is on the list
12ZELD Fundamentals of Electrodynamics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
02ZJFY Fundamentals of Nuclear Physics Z,ZK 5 3P+2C The course is on the list
12UPF1 Introduction to Computational Physics 1 Z,ZK 2 1P+1C The course is on the list
02UFU Introduction to Nuclear Fusion Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
12ZFP Principles of Plasma Physics Z,ZK 4 3+1 The course is on the list
01PRST Probability and Statistics Czech Z,ZK 4 3+1 The course is on the list
02KF Quantum Physics Czech Z,ZK 3 2P+1C The course is on the list
12VKT Vacuum Technology KZ 4 2P+2L The course is on the list
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023614-BSPFIFPTF3.html