Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
126BIMM BIM - Information modeling Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
125SYB Building Systems Czech ZK 4 4P The course is on the list
126PCON Construction economics (prices, costs, costing) Czech KZ 5 1P+3C The course is on the list
126EKMA Economics for Managers Czech ZK 2 2P The course is on the list
126FIMA Financial Management Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
126PM1 Project Management 1 Czech Z,ZK 5 3P+1C The course is on the list
126OCNE Property Appraisal Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-07-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022011-NE20230100.html