Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BIM - Information modeling

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
126BIMM Z,ZK 4 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Robert Bouška, Josef Žák
Lecturer:
Robert Bouška, Vojtěch Starý, Josef Žák
Tutor:
Robert Bouška, Vojtěch Starý, Josef Žák
Supervisor:
Department of Construction Management and Economics
Synopsis:

Strudent are going to acquire skills and knowledge in the field of systems working with documents in digital form, their structure and the use of data within document management systems and common data environments. They will receive information regarding the digitization of processes and the awarding of contracts for design, construction and consulting work in the construction industry. In the context of digitization, they will acquire knowledge in the field of legislation (Cybernet Act and Act on Document Service, ZZVZ) and contractual FIDIC, Czech Contractual Standard and BIM Protocol. Graduates will gain knowledge about database systems, their architecture and use for construction project management, including options for choosing such systems in terms of technology, price and efficiency. Students will be introduced to tasks from practice using data and information systems to create measurement reports, certify buildings and monitor construction progress. The course is designed in such a way that students can obtain more detailed information from the field of information systems in construction companies, the current state of the use of digitization and their possibilities in construction projects. The acquired knowledge will enable the application of information technologies to engineering tasks.

Requirements:

completed basic BIM course (e.g. 126BIM1)

Syllabus of lectures:

1. Introduction to BIM, summary of knowledge from previous subjects, benefits and use

2. Document management systems for construction projects

3. Common data environment (CDE) and process modeling and their digitization (written in BPMN notation)

4. The Act on public procurement in the context of BIM and multi-criteria evaluation of information systems.

5. The Cyber Act and the Act on Archiving and File Service

6. FIDIC, Czech Contractual Standard, BIM Protocol as an annex to the contract

7. Customer and supplier data and information requirements (EIR)

8. BIM implementation plan (BEP) on construction projects

9. Engineering tasks using digital building models and linking to documents in digital form

10. Principles and systems of management and maintenance using digital models

11. Database systems and their use for project management and the economics of building information systems in a company

12. Example of solving engineering tasks and optimization tasks (measurement reports, construction certification, layout and economic evaluation of the design)

13. Demonstration / project visit

Syllabus of tutorials:

A tool for modeling digital models of buildings

3D printing

VR Engine

Dynamo

Study Objective:

The aim of the study is to acquaint students with advanced applications of information technology in the construction industry.

Study materials:

-Žák, J. a kol. Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS. SFDI. 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_datovy-standard.pdf

-Klee, L., Žák, J., Jegorová, A. Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC-třetí vydání; SFDI 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_bim-protokol.pdf

-Žák, J., Kluch, L., Rybák, I., Kováčiková, M., Veselý, J. Metodika pro výběr společného datového prostředí. SFDI 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_metodika-cde.pdf

-Sacks, R., Eastman, Ch., Lee, G., Teichholz, P. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons, 2018. ISBN 978-1-1192-8753-7.

-Laberge, R. Datové sklady: agilní metody a business intelligence. 2012. ISBN: 978-8-0251-3729-1.

-ČSN EN ISO 23387. Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2021.

-ČSN EN ISO 19650-1. Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2021.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:B-475

12:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B475
roomTH:B-475

14:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B475
Tue
Wed
Thu
roomTH:C-217

18:00–19:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet7470206.html