Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
123CHE Chemistry Czech Z,ZK 4 3P+1C The course is on the list
135GM01 Geomechanics 1 Czech Z 3 2P+1C The course is on the list
101MA02 Mathematics 2 Czech Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C The course is on the list
102FYI Physics Czech Z,ZK 4 3P+1C The course is on the list
105SVAI Social Sciences and Architecture Czech Z,ZK 5 4P+1C The course is on the list
132SM02 Structural Mechanics 2 Czech Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30020607-BI20190200.html