Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mathematics 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
101MA02 Z,ZK 6 2P+3C Czech
Vztahy:
The course 101MA02 can be graded only after the course 101MA01 has been successfully completed.
In order to register for the course 101MA02, the student must have registered for the course 101MA01 no later than in the same semester.
The course 101MA03 can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.
In order to register for course 101MA03, the student must have registered for course 101MA03 in a previous semester or in the same semester.
The course 132PRPE can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.
In order to register for course 132PRPE, the student must have registered for course 132PRPE in a previous semester or in the same semester.
The course 101MA3E can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.
The course 132PRE can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.
Garant předmětu:
Ivana Pultarová
Lecturer:
Michal Beneš, Aleš Nekvinda, Ivana Pultarová, Miloslav Vlasák
Tutor:
Michal Beneš, Milan Bořík, František Bubeník, Jana Čápová, Iva Křivková, Hana Lakomá, Jan Lamač, Aleš Nekvinda, Ivana Pultarová, Monika Rencová, Iva Slámová, Martin Soukenka, Miloslav Vlasák
Supervisor:
Department of Mathematics
Synopsis:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/ls/MT02/

Requirements:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/ls/MT02/

Syllabus of lectures:

1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce.

2. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).

3. Vybrané speciální substituce.

4. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.

5. Konvergence a divergence nevlastního integrálu, výpočet nevlastního integrálu.

6. Aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

7. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů).

8. Derivace v orientovaném směru, výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů). Totální diferenciál. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.

9. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy.

10. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině.

11. Extrémy funkce: globální na množině.

12. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): se separovanými proměnnými, homogenních.

13. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních.

Syllabus of tutorials:

Exercises closely follow the lectures.

Study Objective:

Improve students' skill in integral calculus, differential calculus of functions of several variables, and in ordinary differential equations.

Study materials:

Bubeník, F.: Matematika 2. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Landau, E.: Differential and Integral Calculus. American Mathematical Society, 2001, ISBN 0-8218-2830-4.

Note:
Further information:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:B-280

10:00–11:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
roomTH:B-978

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
Wed
Thu
roomTH:B-975

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B975
Fri
roomTH:B-374

12:00–14:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
roomTH:B-378

12:00–14:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomTH:B-286

10:00–11:50
(lecture parallel3)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Thu
roomTH:B-876

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.307)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
roomTH:B-685

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
roomTH:B-874

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.306)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
roomTH:B-976

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
roomTH:B-873

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.305)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
roomTH:C-221

12:00–13:50
(lecture parallel2)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
roomTH:B-375

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
roomTH:B-471

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.304)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
roomTH:B-374

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
roomTH:B-685

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
roomTH:B-979

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
roomTH:B-280

10:00–11:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Fri
roomTH:B-979

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
roomTH:B-974

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B974
roomTH:B-369

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
roomTH:B-873

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2335106.html