Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mathematics 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
101MA02 Z,ZK 6 2P+3C Czech
Corequisite:
Mathematics 1 (101MA01)
Grading of the course requires grading of the following courses:
Mathematics 1 (101MA01)
Garant předmětu:
Ivana Pultarová
Lecturer:
Aleš Nekvinda, Ivana Pultarová, Zdeněk Skalák, Miloslav Vlasák, Ondřej Zindulka
Tutor:
František Bubeník, Jana Čápová, Iva Křivková, Petr Kučera, Hana Lakomá, Jan Lamač, Yuliya Namlyeyeva, Ivana Pultarová, Monika Rencová, Zdeněk Skalák, Iva Slámová, Martin Soukenka, Miloslav Vlasák, Ondřej Zindulka
Supervisor:
Department of Mathematics
Synopsis:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/ls/MT02/

Requirements:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/ls/MT02/

Syllabus of lectures:

1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce.

2. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).

3. Vybrané speciální substituce.

4. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.

5. Konvergence a divergence nevlastního integrálu, výpočet nevlastního integrálu.

6. Aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

7. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů).

8. Derivace v orientovaném směru, výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů). Totální diferenciál. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.

9. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy.

10. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině.

11. Extrémy funkce: globální na množině.

12. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): se separovanými proměnnými, homogenních.

13. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních.

Syllabus of tutorials:

Exercises closely follow the lectures.

Study Objective:

Improve students' skill in integral calculus, differential calculus of functions of several variables, and in ordinary differential equations.

Study materials:

Bubeník, F.: Matematika 2. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Landau, E.: Differential and Integral Calculus. American Mathematical Society, 2001, ISBN 0-8218-2830-4.

Note:
Further information:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomTH:A-s134

08:00–09:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As134
Thu
roomTH:B-476

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
roomTH:B-480

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
roomTH:B-374

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
Fri
roomTH:B-873

11:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
roomTH:B-872

11:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
Time-table for summer semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:B-374

09:00–11:50
(lecture parallel4
parallel nr.401)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
roomTH:B-375

09:00–11:50
(lecture parallel4
parallel nr.402)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
roomTH:B-369

09:00–11:50
(lecture parallel4
parallel nr.403)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B369
roomTH:B-476

09:00–11:50
(lecture parallel4
parallel nr.404)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
Wed
roomTH:B-286

12:00–13:50
(lecture parallel3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
Thu
roomTH:B-979

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.305)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
roomTH:B-375

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
roomTH:B-280

08:00–09:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
roomTH:B-976

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
roomTH:B-374

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.301)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
roomTH:B-374

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
roomTH:B-375

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.302)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
roomTH:B-480

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
roomTH:B-685

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.303)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
roomTH:B-979

14:00–16:50
(lecture parallel2
parallel nr.205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
roomTH:B-471

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.304)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
roomTH:B-874

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.306)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874
roomTH:B-876

08:00–10:50
(lecture parallel3
parallel nr.307)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
roomTH:C-221

09:00–10:50
(lecture parallel2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C221
roomTH:C-217

09:00–10:50
(lecture parallel4)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Fri
roomTH:B-874

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874
roomTH:B-974

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974
roomTH:B-480

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
roomTH:B-369

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B369
roomTH:B-978

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
roomTH:B-979

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
roomTH:B-873

09:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-06-04
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2335106.html