Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Mathematics 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
101MA02 Z,ZK 6 2P+3C Czech

The course 101MA02 can be graded only after the course 101MA01 has been successfully completed.

In order to register for the course 101MA02, the student must have registered for the course 101MA01 no later than in the same semester.

The course 101MA03 can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.

In order to register for course 101MA03, the student must have registered for course 101MA03 in a previous semester or in the same semester.

The course 132PRPE can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.

In order to register for course 132PRPE, the student must have registered for course 132PRPE in a previous semester or in the same semester.

The course 101MA3E can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.

The course 132PRE can be graded only after the course 101MA02 has been successfully completed.

Garant předmětu:
Ivana Pultarová
Lecturer:
Aleš Nekvinda, Zdeněk Skalák, Miloslav Vlasák, Ondřej Zindulka
Tutor:
František Bubeník, Jana Čápová, Iva Křivková, Petr Kučera, Hana Lakomá, Jan Lamač, Yuliya Namlyeyeva, Aleš Nekvinda, Monika Rencová, Zdeněk Skalák, Iva Slámová, Martin Soukenka, Miloslav Vlasák, Ondřej Zindulka
Supervisor:
Department of Mathematics
Synopsis:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/ls/MT02/

Requirements:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/ls/MT02/

Syllabus of lectures:

1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce.

2. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).

3. Vybrané speciální substituce.

4. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.

5. Konvergence a divergence nevlastního integrálu, výpočet nevlastního integrálu.

6. Aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

7. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů).

8. Derivace v orientovaném směru, výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů). Totální diferenciál. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.

9. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy.

10. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině.

11. Extrémy funkce: globální na množině.

12. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): se separovanými proměnnými, homogenních.

13. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních.

Syllabus of tutorials:

Exercises closely follow the lectures.

Study Objective:

Improve students' skill in integral calculus, differential calculus of functions of several variables, and in ordinary differential equations.

Study materials:

Bubeník, F.: Matematika 2. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Landau, E.: Differential and Integral Calculus. American Mathematical Society, 2001, ISBN 0-8218-2830-4.

Note:
Further information:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:B-280

10:00–11:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
roomTH:B-978

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
Wed
Thu
roomTH:B-975

16:00–18:50
(lecture parallel1
parallel nr.105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B975
Fri
roomTH:B-374

12:00–14:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
roomTH:B-378

12:00–14:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-12-08
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2335106.html