Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

2. semestr PRI povinné předměty od 19/20 specializace Process Management

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
G63C2301 Controlling Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
G00C3101 Diploma Thesis Project Czech The course is on the list
G16C2501 HR Management Systems
 
The course is not on the list
G77C2011 Industry 4.0
 
Czech The course is not on the list
G63C2201 Microeconomic Theory Czech The course is on the list
Data valid to 2024-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30019890-PRO_CM_2S_19_20_POV.html