Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan N-PRI-CP prezenční navazující studium od 19/20 Process Management

Study programme: Innovation Project Management Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
N-PRI-CP 3S OD19/20N N-PRI-CP 3. semestr od 19/20 povinné předměty-nově ZS 2020 In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete 4 courses
21
PROCM CP 1S19/20 POV PRI CP navazující studium specializace Process Management 1. semestr povinné předměty In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
PRO CM 2S 19/20 POV 2. semestr PRI povinné předměty od 19/20 specializace Process Management In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 5 courses
18
N-PRI-CP 4S OD 19/20 4. semestr od 19/20 PRI CP povinné předměty In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 2 courses
18
Minimal number of credits 81
Povinné předměty specializace
PRO CM 3S 19/20 SP 3. semestr PRI předměty specializace Process Management In this group you have to gain 3 credits
In this group you have to complete 1 course
3
PRO CM 4S 19/20 SP 4. semestr PRI předměty specializace Process Management In this group you have to gain 3 credits
In this group you have to complete 1 course
3
Minimal number of credits 6
Povinné předměty zaměření
PROCM CP 1S19/20 SP PRI CP navazující studium specializace Process Management 1. semestr předměty specializace In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
Minimal number of credits 6
Compulsory elective courses
PRO CM PVP OD 19/20 Povinně volitelné předměty od 19/20 Process management In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  4)
12
PRO CM PVT OD 19/20 Povinně volitelné technické předměty od 19/20 Process management In this group you have to gain 9 credits
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  3)
9
Minimal number of credits 21
Total number of required credits 114
Number of elective courses credits you have to gain 6
Total number of credits 120
Data valid to 2024-07-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019890.html