Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

3.sem.PIL bak.prez.(od) 19/20

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
21ZLKS Basics of Aircraft Structures and Systems Czech KZ 4 2P+2C The course is on the list
21ZEL1 Electronics Basics 1 Czech Z,ZK 5 3P+2C The course is on the list
15JZ1A Foreign Language - English 1 Czech Z 3 0P+4C+10B The course is on the list
21LCVL Human Factors in Aviation Czech ZK 2 2P+0C The course is on the list
21LRF Laboratories of Radiotelephony
 
Czech Z 2 0P+2C The course is not on the list
21MEO1 Meteorology 1
 
Czech KZ 4 2P+2C The course is not on the list
11FYZ Physics Czech Z,ZK 5 2P+2C+18B The course is on the list
21ZYL2 Principles of Flight 2 Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-05-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30019607-3.S.BPIL_19_20.html