Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Basics of Aircraft Structures and Systems

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
21ZLKS KZ 4 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Pavol Hajla, Kateřina Stuchlíková
Tutor:
Pavol Hajla, Kateřina Stuchlíková
Supervisor:
Department of Air Transport
Synopsis:

Basics of screening, technical drawing, technological and operational signs. Hydraulic, pneumatic, fuel, electricity and block diagrams in aviation.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Acquaint students with problems reading and understanding technical drawings and diagrams used in aviation. Students gain knowledge of self-creation of simple diagrams and drawings to the technical operations department airlines.

Study materials:

DRASTÍK, F. Tvorba technické dokumentace I ČVUT Praha 2012, 213 s., ISBN 978-80-0105-058-3

MIKULA, J. Konstrukce a projektování letadel i a II. ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03073-3

DRAXLER, K. Modul 11: Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů. Učební texty CERM 2009, 600s.

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy I. VŠB – TU Ostrava 1999

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3889606.html