Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133RBZS Realizace beton. a zděných kostrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134ROD Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124STAO Stavební akustika a denní osvětlení
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
124STTT Stavební tepelná technika
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
122TS01 Technologie staveb 01 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
135ZSVT Zakládání staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024168-BL202405.html