Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Realizace beton. a zděných kostrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133RBZS Z,ZK 6 3P+2C česky

Předmět 133RBZS lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů podle podmínky skupiny B-A-133RBZS

Garant předmětu:
Iva Broukalová
Přednášející:
Petr Bílý, Iva Broukalová, Michaela Frantová
Cvičící:
Iva Broukalová, Adam Froněk, Jiří Kovář, Petr Miklas, Daniel Samek, Vojtěch Šulc
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické navrhování základních konstrukčních prvků betonových staveb, souvislosti navrhování a statického působení prvků s vyztužením a technologií výroby a prováděním konstrukcí. Jsou představeny principy návrhu konstrukčních prvků a konstrukcí s důrazem na zjednodušené metody navrhování. Součástí předmětu je i navrhování zděných konstrukcí, úvod do navrhování mostů a inženýrských konstrukcí a základní principy navrhování předpjatých betonových prvků.

Požadavky:

Zisk zápočtu - odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu. Zkouška - písemný test a ústní zkouška.

Osnova přednášek:

Stropní desky – jednosměrně pnuté, křížem pnuté – po obvodě podepřené, lokálně podporované, protlačení.

Vícepodlažní objekty.

Rámové konstrukce.

Ztužující stěny.

Schodiště

Základové konstrukce

Suterénní a opěrné stěny.

Navrhování zděných konstrukcí, vyztužování a zesilování zdiva.

Mezní stavy použitelnosti.

Předpjatý beton.

Vláknobetony, drátkobeton, UHPC

Úvod do navrhování mostů a inženýrských konstrukcí.

Modely a metody pro navrhování betonových konstrukcí; předběžný návrh konstrukcí.

Osnova cvičení:

Úloha 1: Po obvodě podepřená deska – předběžný návrh; momenty na desce, návrh výztuže a výkresy výztuže desky; trám – zatížení, statické schéma + zatěžovací stavy

Úloha 2: Lokálně podepřená deska

Úloha 3: Schodiště – návrh tvaru, podepření a rozměrů deskového schodiště, řešení zalomení rameno/podesta, statický výpočet, vyztužení

Úloha 4: Základová patka – variantní návrh patky z prostého betonu a patky železobetonové

Úloha 5: Zdivo návrh překladů, posouzení obvodové stěny, posouzení suterénní stěny zjednodušenou metodou.

Úloha 6: Výkres tvaru

Úloha 7: MSP – variantní výpočet průhybu

Cíle studia:

Získání základních znalostí v oblasti navrhování betonových a zděných konstrukcí. Pochopení souvislostí mezi navrhováním, vyztužováním a prováděním konstrukcí.

Studijní materiály:

Procházka, Šmejkal: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06323-1.

Procházka, Šmejkal: Betonové základové a opěrné konstrukce. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06128-2.

Procházka, Šmejkal: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06949-3.

Košatka: Zděné konstrukce 1. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-03463-7.

Foglar: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. Nakladatelství ČVUT 2012. ISBN 978-80-01-04943-3.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-693

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693
místnost TH:C-208

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
místnost TH:C-208

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
Út
místnost TH:B-692

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
St
místnost TH:B-785

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
Čt
místnost TH:B-784

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-784

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-693

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3125806.html