Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
155FTG2 Fotogrammetrie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154ING3 Inženýrská geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155PKAR Projekt - kartografie česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
154SPG Stavebně průmyslová geodézie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TG4 Teoretická geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154VYIG Výuka v terénu IG (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
155VTTG Výuka v terénu z teoretické geodézie česky KZ 1 2C Předmět je vypsán
136UDST Úvod do dopravního stavitelství česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023288-NG20180002.html