Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 23-24 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617AMAK Aplikace marketingových nástrojů v dopravě česky KZ 2 10B Předmět je vypsán
617DOPM Dopravní plánování a modelování česky Z,ZK 6 2P+2C+14B Předmět je vypsán
615JBA3 Jazyk - angličtina 3 česky Z 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
617PPC Přepravní procesy česky ZK 3 2P+0C+10B Předmět je vypsán
611STS Stochastické systémy česky Z,ZK 4 2P+2C+14B Předmět je vypsán
617RVIP Řízení veřejných investičních projektů v dopravě česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022627-3S_K_LA_23-24_P.html