Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení veřejných investičních projektů v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617RVIP Z,ZK 5 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Olga Mertlová
Přednášející:
Alexandra Dvořáčková
Cvičící:
Alexandra Dvořáčková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní pojmy projektového řízení ve veřejném sektoru, používané postupy a standardy projektového řízení, organizační struktury v řízení projektů ve veřejném sektoru, projektová a předprojektová příprava v dopravě a dopravní infrastruktuře a jejich specifika, studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektů.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy a principy projektu a projektového managementu při realizaci veřejných investičních projektů v dopravě.

Studijní materiály:

TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. Vyd. 1. Praha: FinEco, 2013. 225 s. ISBN 978-80-86590-12-7

DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 526 s. Expert. ISBN 978-80-247-4275-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6780706.html