Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán KOMBI navaz. mag. studium v 22-23 programu LA

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LA 22-23 P 1.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2S K LA 20-21 P 2.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 20-21 povinné předměty V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
25
Minimální počet kreditů 53
Povinně volitelné předměty
PVP NAV K LA 22-23 PVP nav.komb.LA 22-23 (program LA, nikoliv obor LA) V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-N-LA K (1.-4.SEM) Jazyky navaz.mag. KOMBI studia (1.- 4.sem.) programu LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 70
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 50
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022627.html