Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Aplikace marketingových nástrojů v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617AMAK KZ 2 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Alexandra Dvořáčková
Cvičící:
Alexandra Dvořáčková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Aplikace metod a tvorba marketingového plánu na konkrétní projekt s dopravní tématikou. Využití metod segmentace trhu a vhodných marketingových kanálů, tvorba strategického plánu za pomoci dotazníkového šetření a prezentace výsledného plánu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je aplikovat marketingové nástroje na tvorbu marketingového plánu pro konkrétní projekt zaměřený na dopravu.

Studijní materiály:

ŘEZNÍČEK, B., ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-0051-4. - doporučená

KOTLER, P., KELLER, K. Marketing management (4. vydání). Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. - doporučená

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6427606.html