Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Volitelné navazující D 2020

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
550ATV Ateliér-volitelný česky Předmět je vypsán
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
513DU3D Dějiny umění III česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL1D Ekologie I ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL2D Ekologie II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
550EM3 Ekonomie a management III česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
550KKR Konstrukce karosérií a rámů česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
515I3D Multimediální tvorba česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
518NS6N NS VI - Velké stavby česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
518NS7 NS VII - Netypologické strategie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
550PG2 Počítačová grafika II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
550PEE Produktová ekologie a ekodesign česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
599STN Stáž
 
Předmět je vypsán
599STN1 Stáž
 
Předmět je vypsán
550VTD6 Výtvarná tvorba VI KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
599WS1 Workshop
 
Předmět je vypsán
599WS3 Workshop
 
Předmět je vypsán
599WS2 Workshop
 
Předmět je vypsán
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022528-VOLITELNE_ND_2020.html