Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující Design 2020

Studijní program: Design Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
POVINNÉ ND 2020 Povinné navazující D 2020 V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
17
ATELIÉRY ND Ateliérová tvorba navazující D V této skupině musíte získat 87 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
87
Minimální počet kreditů 104
Volitelné předměty
VOLITELNÉ ND 2020 Volitelné navazující D 2020 V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
16
Minimální počet kreditů 16
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022528.html