Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126DSP Diplomový seminář česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
126YEMB Energetický management budov česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
126FAMG Facility management česky Z,ZK 4 1P+3C Předmět je vypsán
126INZG Inženýring česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124PSE1 Pozemní stavby 1E česky Z 4 3P Předmět je vypsán
126PM2 Projektový management 2 česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022011-NE20230200.html