Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Facility management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126FAMG Z,ZK 4 1P+3C česky
Garant předmětu:
Daniel Macek
Přednášející:
Daniel Macek
Cvičící:
Daniel Macek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je pochopit problematiku integrovaného facility managementu v kontextu aktuálně platných norem ČSN EN 15221 a ČSN EN ISO 41001 - Facility management. Studenti se seznámí s principy efektivního provozování budov včetně zajištění podpůrných činností formami in-house a outsourcingu. V rámci životního cyklu budov řeší problematiku provozních nákladů včetně plánování údržby a obnovy, kde využívají aplikaci Buildpass.

Studenti se naučí pracovat s CAFM systémem ARCHIBUS, a to od propojení BIM modelu z aplikace Revit až po řešení praktických zadání v rámci správy a provozu budov.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Úvod, základní pojmy a základní principy facility managementu

2.Normy v oblasti FM (ČSN EN 15221-1 Facility management, ČSN EN ISO 41001 - Facility management)

3.Správa budov - zajištění plynulého chodu objektu, smlouvy, forma zajištění (outsourcing, in-house)

4.Workplace management - schopnost efektivně optimalizovat organizační úroveň společnosti v kontextu pracovního prostředí

5.TZB z pohledu provozu budov (klimatizace, vytápění, výtahy, elektroinstalace, vodovod, kanalizace, komíny - provoz, údržba, revize)

6.Práce s SW aplikací pro vytváření plánování údržby a obnovy budov v kontextu LCC (Buildpass)

7.Práce s SW řešení pro správu budov, nemovitostí a pracovišť (Archibus)

Osnova cvičení:

1. Analýza z pohledu hlavních a podpůrných činností

2. In-House vs Outsourcing

3. Metoda Balanced Scorecard

4. KPI

5. Prezentace na zvolené téma

6. Exkurse

7. Archibus - úvod

8. Archibus - překlopení modelu

9. Archibus - modul stěhování

10. Archibus - modul vyžádaná údržba

11. Archibus - modul preventivní údržba

12. Archibus - modul vyhodnocení stavu budovy

13. Archibus - modul energetika

Cíle studia:

Pochopení problematiky FM. Seznámení se s nástroji pro podporu FM.

Studijní materiály:

!VYSKOČIL, Vlastimil K. a František KUDA. Management podpůrných procesů: facility management. 2., dopl. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-046-1.

?KUDA, František a Eva BERÁNKOVÁ. Facility management v technické správě a údržbě budov. [Praha]: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-114-7.

?SOMOROVÁ, Viera. Facility management: effective management of supporting services. Brno: Tribun EU, 2016. Librix.sk. ISBN 978-80-263-1106-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-377

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
St
místnost TH:B-377

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
místnost TH:C-217

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Čt
místnost TH:B-377

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5206506.html