Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elective courses originating from neighboring specializations for the BIE-PV, ver. 2021

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-TAB.21 Applications of Security in Technology
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ASB.21 Applied Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZRS.21 Basics of System Control anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-TPS.21 Computer Networks Technologies anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-JPO Computer Units
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-KOM Conceptual Modelling anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-VES Embedded Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-IOT.21 Internet of Things
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-LOG.21 Mathematical Logic
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SIP.21 Network Programming
 
anglicky Z 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PNO Practical Digital Design
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PJP Programming Languages and Compilers
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-PPA Programming Paradigms anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SRC.21 Real-time systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-BEK Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-SP1.21 Team Software Project 1 anglicky KZ 5 4C Předmět není vypsán
BIE-SP2.21 Team Software Project 2
 
anglicky KZ 5 2C Předmět není vypsán
BIE-TJV.21 Technologie Java anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021629-BIE-PV-VO.21.html