Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bachelor Specialization Computer Systems and Virtualization, 2021

Studijní program: Informatics Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bachelor specialization Computer Systems and Virtualization, 2021
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIE-PP.21 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, version 2021 V této skupině musíte získat 110 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 21 předmětů
110
Minimální počet kreditů 110
Povinné předměty specializace
BIE-PS-PV.21 Compulsory Courses of Specialization Computer Systems and Virtualization, version 2021 V této skupině musíte získat 40 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
40
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty oboru/specializace
BIE-PV-VO.21 Elective vocational Courses of the Specialization Computer Systems and Virtualization, ver. 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BIE-PV-PV.21 Compulsory elective Courses of specialization Computer Systems and Virtualization, version 2021 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
5
Minimální počet kreditů 5
Volitelné předměty
BIE-V.21 Purely Elective Bachelor Courses, Version 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 155
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 180

This version of the study plan is intended for students who have been enrolled for study from the academic year 2021/2022 into the full-time form of study of the bachelor's program. . Guarantor: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, version 2021 [BIE-PP.21]

If you plan to profile yourself in the specialization Information Security, Computer Networks and Internet, Computer Systems and Virtualization, or Software Engineering, enroll in the course BIE-PSI.21 in your 2nd semester of study. If you plan to profile yourself in the specialization Computer Engineering, or Computer Science, enroll in the course BI-PSI.21 in your 4th semester of study. - On the basis of the certificate of knowledge of English at the B2 level, which is stated in the conditions for admission to study, you can have the subject BIE-EEC recognized for 4 credits.

Compulsory Courses of Specialization Computer Systems and Virtualization, version 2021 [BIE-PS-PV.21]

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Compulsory elective Courses of specialization Computer Systems and Virtualization, version 2021 [BIE-PV-PV.21]

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Elective vocational Courses of the Specialization Computer Systems and Virtualization, ver. 2021 [BIE-PV-VO.21]

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Purely Elective Bachelor Courses, Version 2021 [BIE-V.21]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021629.html