Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Network Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-SIP.21 Z 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

The course covers fundamental topics of programming network applications. It consists of 4 parts. The introductory part is focused on low-level programming using BSD sockets. The second part is devoted to designing communication protocols and their verification. The third part introduces the principles and applications of middleware technologies. The final part introduces basic modern models of distributed computing - P2P and blockchain. All topics will be first explained theoretically and then practices in computer labs using a chosen programming language environment.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Network interface programming - protocols TCP and UDP.

2. Network interface programming - blocking and nonblocking operations.

3. Network interface programming - group-oriented communications.

4. Secure network applications - protocols SSL and TLS.

5. Best practices for programming of secure networks applications.

6. Design and implementation of network protocols.

7. Prototyping and verification of network protocols.

8. Middleware technologies - remote procedure calls.

9. Middleware technologies - producer/consumer concept.

10. Implementation of network applications, debugging and best practices for their implementation.

11. Design and implementation of peer-to-peer network applications.

12. The blockchain model and its application for programming of network applications.

13. Debugging of distributed network applications.

Osnova cvičení:

The exercises correlate with the syllabus of lectures and demonstrate the current topic practically.

1. Network interface programming - protocols TCP and UDP.

2. Network interface programming - blocking and nonblocking operations.

3. Network interface programming - group-oriented communications.

4. Secure network applications - protocols SSL and TLS.

5. Best practices for programming of secure networks applications.

6. Design and implementation of network protocols.

7. Prototyping and verification of network protocols.

8. Middleware technologies - remote procedure calls.

9. Middleware technologies - producer/consumer concept.

10. Implementation of network applications, debugging and best practices for their implementation.

11. Design and implementation of peer-to-peer network applications.

12. The blockchain model and its application for programming of network applications.

13. Debugging of distributed network applications.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Stevens R. W. et al : Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API (3rd Edition). Addison-Wesley, 2004. ISBN 978-0131411555.

2. Stevens R. W. : Unix Network Programming, Volume 2: Interprocess Communications (2nd Edition). Addison-Wesley, 1998. ISBN 978-0132974295.

3. Raval S. : Decentralized Applications: Harnessing Bitcoin's Blockchain Technology. OReilly, 2016. ISBN 978-1491924549.

4. Colouris G. : Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition). Addison-Wesley, 2011. ISBN 978- 0132143011.

Poznámka:

Chybí webová strana předmětu

Další informace:
Courses
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6670906.html