Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, version 2021

If you plan to profile yourself in the specialization Information Security, Computer Networks and Internet, Computer Systems and Virtualization, or Software Engineering, enroll in the course BIE-PSI.21 in your 2nd semester of study. If you plan to profile yourself in the specialization Computer Engineering, or Computer Science, enroll in the course BI-PSI.21 in your 4th semester of study. - On the basis of the certificate of knowledge of English at the B2 level, which is stated in the conditions for admission to study, you can have the subject BIE-EEC recognized for 4 credits.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-AG1.21 Algorithms and Graphs 1 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-AAG.21 Automata and Grammars anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BPR.21 Bachelor Project anglicky Z 1 Z 1 Předmět je vypsán
BIE-BAP.21 Bachelor Thesis
 
anglicky Z 14 Z 14 Předmět je vypsán
BIE-PSI.21 Computer Networks anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět není vypsán
BIE-SAP.21 Computer Structures and Architectures
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1R+2C Předmět není vypsán
BIE-KAB.21 Cryptography and Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-DBS.21 Database Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2R+1L Z,ZK 5 2P+2R+1L Předmět není vypsán
BIE-DML.21 Discrete Mathematics and Logic anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-TDP.21 Documentation and Presentation
 
anglicky KZ 3 2P+2C KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-EEC English external certificate anglicky Z 4 Předmět je vypsán
BIE-LA1.21 Linear Algebra 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-MA1.21 Mathematical Analysis 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět není vypsán
BIE-MA2.21 Mathematical Analysis 2 anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
BIE-OSY.21 Operating Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1L Předmět není vypsán
BIE-PST.21 Probability and Statistics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PA1.21 Programming and Algorithmics 1 anglicky Z,ZK 7 2P+2R+2C Předmět je vypsán
BIE-PA2.21 Programming and Algorithmics 2
 
anglicky Z,ZK 7 2P+1R+2C Předmět není vypsán
BIE-GIT.21 SW Development Technologies anglicky Z 3 2P Předmět je vypsán
BIE-TZP.21 Technological Fundamentals of Computers anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-UOS.21 Unix-like Operating Systems anglicky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021509-BIE-PP.21.html