Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Documentation and Presentation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-TDP.21 KZ 3 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Dana Vynikarová
Přednášející:
Dana Vynikarová
Cvičící:
Dana Vynikarová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The course is focused on the basics of creating electronic documentation with emphasis on the creation of technical reports of a larger scope, typically final university theses. Students learn to create text of a technical report in the LaTeX system, process an electronic presentation using the LaTeX Beamer system, and practically present it in front of classmates and the teacher. The course is intended primarily for those students who have chosen the topic of their bachelor's thesis or will choose it within the first 14 days of teaching. Within the exercises of the course, an active approach to the creation of individual parts of the bachelor's thesis is assumed.

Požadavky:

The course BIE-TDP is closely related to the bachelor's thesis. The condition for enrolling in the course is the chosen topic of the bachelor's thesis. Selected seminars will be devoted to the creation of individual parts of the bachelor's thesis. The course ends with a graded credit.

Osnova přednášek:

1. Subject introduction, conditions of getting the credit

2. Microtypography, Document preparation system LaTeX, Bachelor´s thesis template

3. Bachelor thesis - theoretical and practical part, introduction, aim and conclusion

4. Citation of documents, ISO standard for bibliograhpic referencing in documents

5. Document preparation system LaTeX - advanced features

6. Bachelor thesis - summary and keywords

7. Project presentation

Osnova cvičení:

1. Subject introduction, conditions of getting the credit

2. Microtypography, Document preparation system LaTeX, Bachelor´s thesis template

3. Bachelor thesis - theoretical and practical part, introduction, aim and conclusion

4. Citation of documents, ISO standard for bibliograhpic referencing in documents

5. Document preparation system LaTeX - advanced features

6. Bachelor thesis - summary and keywords

Cíle studia:

The course is focused on the basics of creating electronic documentation with emphasis on the creation of technical reports of a larger scope, typically final university theses. Students learn to create text of a technical report in the LaTeX system. The course is intended primarily for those students who have chosen the topic of their bachelor's thesis or will choose it within the first 14 days of teaching. Within the exercises of the course, an active approach to the creation of individual parts of the bachelor's thesis is assumed.

Studijní materiály:

1. Reynolds G. : Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery (3rd Edition). New Riders, 2019. ISBN 978-0135800911.

2. van Edem J. : Presentation Skills for Students (3rd Edition). Red Globe Press, 2017. ISBN 978-1137576491.

3. Reinhart M. S. : Giving Academic Presentations (2nd Edition). The University of Michigan Press, 2013. ISBN 978-0472035090.

4. Krause J. : Lessons in Typography: Must-know typographic principlespresented through lessons, excercises and examples. New Riders, 2016. ISBN 978-0-13-399355-4.

5. ISO 690 : Information and Documentation – Guidelines for Bibliographic References and Citations to Information Recourses. 3rd. Edition. ISO, 2010.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIE-TDP.21

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIE-TDP.21
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
V tomto semestru se předmět nerozvrhuje
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6547606.html