Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elective courses originating from neighboring specializations for the BIE-IB, ver. 2021

~Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-SPS.21 Administration of Computer Networks and Services anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZRS.21 Basics of System Control anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-TPS.21 Computer Networks Technologies anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-JPO Computer Units
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-KOM Conceptual Modelling anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VES Embedded Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-IOT.21 Internet of Things anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-TJV.21 Java Technology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-LOG.21 Mathematical Logic anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SIP.21 Network Programming anglicky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PNO Practical Digital Design
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PJP Programming Languages and Compilers
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-PPA Programming Paradigms
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SRC.21 Real-time systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VPS.21 Selected Topics in Computer Networking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-SP1.21 Team Software Project 1 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
BIE-SP2.21 Team Software Project 2 anglicky KZ 5 2C Předmět je vypsán
BIE-VDC.21 Virtualization and Data Centers anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-AWD.21 Web and Database Server Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021389-BIE-IB-VO.21.html