Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

NNT povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIAS1 Analýza signálu I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIAS2 Analýza signálu II. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIANM-N Aplikace nanomateriálů v medicíně česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PMIBD Big data česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMIBAB-N Biomateriály a biokompatibilita česky KZ 3 2P Předmět je vypsán
F7PMIBST Biostatistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIBMD-N Buněčná a molekulárni diagnostika česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
F7PMIDWT Databáze a webové technologie česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIDP1 Diplomová práce I. česky KZ 8 2S Předmět je vypsán
F7PMIDP2 Diplomová práce II. česky Z 14 2S Předmět je vypsán
F7PMIFS-N Fluorescenční spektroskopie
 
česky KZ 2 3P Předmět je vypsán
F7PMILAM-N Lasery a jejich aplikace v medicíně
 
česky KZ 2 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PMIMLB-N Molekulární biologie česky ZK 2 2C Předmět je vypsán
F7PMINNI-N Nanoinformatics anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMINAN-N Nanotechnologie a nanomateriály česky Z,ZK 5 4P+2C Předmět je vypsán
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMIOOP Objektově orientované programování česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PMIPLB-N Pevné látky pro biomedicínu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIPBF-N Pokročilá biofotonika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIRAST Robotika a asistivní technologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. česky KZ 8 2S Předmět je vypsán
F7PMIRPJ2 Ročníkový projekt II. česky KZ 8 2S Předmět je vypsán
F7PMISKJ Skriptovací jazyky česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PMIUMIT Umělá inteligence česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021047-F7NNT_POV_21.html