Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Buněčná a molekulárni diagnostika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBMD-N Z,ZK 3 2P+2L česky
Garant předmětu:
Veronika Vymětalová
Přednášející:
Veronika Vymětalová
Cvičící:
Zuzaha Hvězdová, Veronika Vymětalová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními vyšetřovacími metodami buněčné biologie a klade důraz na získání praktických dovedností.

Požadavky:

Základní (VŠ) znalost buněčné a molekulární biologie

Osnova přednášek:

1.Seznámení s předmětem. Klasifikace systémů v biologii.

2.Buněčná teorie. Eukaryotická a prokaryotická buňka.

3.Buňka jako systém. Aktivní a pasivní tok látek. Tok energie a tok informací.

4.Laboratorní modely. In vitro testování.

5.Mnohobuněčný organismus. In vivo testování.

6.Mikroprostředí.

7.Buněčný cyklus.

8.Metody testování buněčné proliferace, viability a buněčné smrti.

9.Metody vizualizace buněk.

10.Buněčná signalizace. Extracelulární a intracelulární signální dráhy. Receptory.

11.Metody analýzy povrchových a vnitrobuněčných markerů.

12.Nádorové prostředí – antigeny a produkce cytokinů.

13.Metody analýzy nukleových kyselin.

14.Metody analýzy proteinů.

Osnova cvičení:

Praktická cvičení:

1.Seznámení s vybavením laboratoře, s pravidly a povinnostmi. Pipetování větších objemů. Základy práce s buněčnými kulturami, pasážování buněk.

2.Pipetování malých objemů. Samostatné pasážování vlastní buněčné kultury.

3.Počítání buněk.

4.Vytvoření kultury vhodné pro pokusy detekce buněčné prosperity a propustnosti plasmatické membrány.

5.Detekce buněčné prosperity.

6.Detekce propustnosti plasmatické membrány.

7.Analýza dat z předchozích cvičení.

8.Vývoj 2D a 3D nádorového modelu.

9.Vizualizace nádorového modelu.

10.Detekce buněk v nádorovém modelu pomocí fluorescenční mikroskopie.

11.Detekce buněk v nádorovém modelu pomocí průtokové cytometrie.

12.Analýza dat z předchozích cvičení.

13.Elektroforéza nukleových kyselin.

14.Real-time PCR.

Výuka (praktická část) bude v Mikrobiologickém ústavu Akademie Věd, Vídeňská 1083, Praha 4 (spojení autobusem 193, 203, 138 ze zastávek metra C Budějovická a Kačerov, zastávka autobusu IKEM nebo Ústavy Akademie Věd).

Ve vstupní hale Mikrobiologického ústavu se sejdeme u automatu na kávu 13:50-13:55. Cvičení budou v místnostech 327 a 328 v budově C,

3.patro (přístup je regulovaný čipem, nutné sejít se včas s vyučující.

Kdyby se někdo zdržel nebo byl hodně brzo - prosím zavolat z telefonu u dveří na číslo do kanceláře: 2395 (Benson).

Cíle studia:

Seznámit se s experimentálními metodami používanými v laboratoři buněčné biologie a získat základní laboratorní praxi..

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Triton, 4. vyd., 2009

Oldřich Nečas: Obecná biologie pro lékařské fakulty. 1. vyd. Jinočany: H&H, 2000.

Doporučená literatura:

Donald Voet, Judith G. Voet: Biochemie. Victoria Publishing 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost CIIRC
Vymětalová V.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
CIIRC
Út
St
Čt

místnost KL:B-223
Vymětalová V.
Hvězdová Z.

09:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. mikroskopických praktik
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6401706.html