Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Buněčná a molekulárni diagnostika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBMD-N Z,ZK 3 2P+2L česky
Přednášející:
Eva Neuhöferová (gar.)
Cvičící:
Eva Neuhöferová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními vyšetřovacími metodami buněčné biologie a klade důraz na získání praktických dovedností.

Požadavky:

Základní (VŠ) znalost buněčné a molekulární biologie

Osnova přednášek:

Teoretické pojmy:

1.Buňka, mnohobuněčný organismus, pojem mikroprostředí

2.Přenos vnitrobuněčných signálů

3.Laboratorní modely in vitro a in vivo

4.Metodiky ke zjištění buněčné viability, proliferace a smrti

5.Metodiky analýzy povrchových a vnitrobuněčných markerů

6.Nádorové antigeny a produkce cytokinů

Výuka bude v Mikrobiologickém ústavu Akademie Věd, Vídeňská 1083, Praha 4 (spojení autobusem 193, 203, 138 ze zastávek metra C Budějovická a Kačerov, zastávka autobusu IKEM nebo Ústavy Akademie Věd).

Ve vstupní hale Mikrobiologického ústavu se sejdeme u automatu na kávu 13:50-13:55. Přednášky budou v místnostech 327 a 328 v budově C,

3.patro (přístup je regulovaný čipem, nutné sejít se včas s vyučující.

Kdyby se někdo zdržel nebo byl hodně brzo - prosím zavolat z telefonu u dveří na číslo do kanceláře dr. Benson: 2395.

Osnova cvičení:

Praktická cvičení:

1.Detekce buněčné prosperity a propustnosti plasmatické membrány

Protokol: Počítání buněk, WST-1 test, LDH test

2.Vývoj 2D a 3D nádorového modelu a mikroprostředí

Protokol: Tkáňové kultury

3.Detekce buněk v nádorovém modelu pomocí fluorescenční mikroskopie nebo průtokové cytometrie

Protokol: Stanovení povrchových a cytoplazmatických antigenů

Výuka bude v Mikrobiologickém ústavu Akademie Věd, Vídeňská 1083, Praha 4 (spojení autobusem 193, 203, 138 ze zastávek metra C Budějovická a Kačerov, zastávka autobusu IKEM nebo Ústavy Akademie Věd).

Ve vstupní hale Mikrobiologického ústavu se sejdeme u automatu na kávu 13:50-13:55. Přednášky budou v místnostech 327 a 328 v budově C,

3.patro (přístup je regulovaný čipem, nutné sejít se včas s vyučující.

Kdyby se někdo zdržel nebo byl hodně brzo - prosím zavolat z telefonu u dveří na číslo do kanceláře dr. Benson: 2395.

Cíle studia:

Seznámit se s experimentálními metodami používanými v laboratoři buněčné biologie a získat základní laboratorní praxi..

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Triton, 4. vyd., 2009

Oldřich Nečas: Obecná biologie pro lékařské fakulty. 1. vyd. Jinočany: H&H, 2000.

Doporučená literatura:

Donald Voet, Judith G. Voet: Biochemie. Victoria Publishing 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-135
Neuhöferová E.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Neuhöferová E.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6401706.html