Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
141PVTS Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
142PPVD Přehrady a provoz vodních děl česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
141VTO Vodní toky česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
141VYV1 Výuka v terénu (1 týden) česky Z 2 2C Předmět je vypsán
143ZAOS Závlahy a odvodňovací systémy česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
144UDPV Úprava a distribuce pitné vody česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020614-BV202006.html