Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úprava a distribuce pitné vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144UDPV Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Bohumil Šťastný
Přednášející:
Filip Horký, Jana Nábělková, Kateřina Slavíčková, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Filip Horký, Jana Nábělková, Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková, Bohumil Šťastný
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou zásobování vodou od zdroje, přes jímání a úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody ve spotřebišti až po její následné využití u specifických odběratelů (např. balneotechnické a potravinářské provozy). Součástí předmětu jsou také základy hydrochemie a hydrobiologie pitných vod a jejich zdrojů.

Požadavky:

zpracování úkolů ze cvičení, protokolů z laboratorních prací

Osnova přednášek:

[1] Zdroje vody, jakost vody ve zdroji, odběrné objekty, ochranná pásma

[2] Způsoby úpravy podzemní vody - odkyselování, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce

[3] Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, primární dezinfekce, čiření, rychlomísiče, vločkovací nádrže, flotace, filtrace, rychlofiltry, adsorpce, membránová filtrace, stabilizace, hygienické zabezpečení. Kalové hospodářství úpravny vody

[4] Potřeba vody - vývoj, výpočet

[5] Čerpací stanice - doprava vody od zdroje ke spotřebiteli

[6] Akumulace, typy, funkce, výpočet, návrh tlakových pásem

[7] Distribuční síť - návrhové parametry a požadavky - topologie, tlak.podmínky, trubní materiály, tvarovky, armatury, výstavba a sanace vodovodů, kontrolní činnosti - průtoky, tlaky, úniky

[8] Vodohospodářská problematika léčebného a komunálního lázeňství, dispozice a skladba léčebného a komunálního lázeňství

[9] Voda, péče o ni a její kontrola, zásady navrhování a výstavby, teorie a technologie regenerace bazénových vod

[10] Aplikace doplňkových zařízení a atrakce

[11] Ekonomika - úspory při navrhování a provozu, legislativa

[12] Hydrobiologie podzemních vod a vodárenská hydrobiologie

[13] Hydrochemie pitných vod

Osnova cvičení:

- Výpočet potřeby vody

- Hydrologie vodních zdrojů

- Návrh objemu vodojemu

- Návrh vločkovací nádrže

- Návrh rychlofiltru

- Exkurze Káraný

- Návrh kapacity bazénové technologické linky

- Terénní cvičení z hydrobiologie tekoucích vod

- Laboratorní cvičení z vodárenské hydrobiologie

- Laboratorní cvičení z hydrochemie - anorganické látky ve vodách

- Laboratorní cvičení z hydrochemie - organické látky ve vodách

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy vodárenství, balneotechniky, hydrochemie a hydrobiologie.

Studijní materiály:

[1] Grünwald A.: Vodárenství, Vydavatelství ČKAIT, Praha 1998

[2] Šťastný B.: Stavba a provoz bazénů, Vydavatelství ABF, Praha 2006

[3] Nábělková J., Nekovářová, J.: Chemie - Chemie životního prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010

[4] Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

[5] Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2009

[6] Tesařík I.: Vodárenství, Vydavatelství SNTL, Praha 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-217

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:B-770

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B770
místnost TH:C-217

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5562106.html