Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-KOM Konceptuální modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-OOP Object-Oriented Programming česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-PPA Programovací paradigmata
 
česky Z,ZK 5 2P+2R Předmět není vypsán
BI-PAI Právo a informatika
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 česky Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
BI-TJV Technologie Java
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010006-BI-PZ-WSI-SI.2015.html