Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-KOM Konceptuální modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-OOP Object-Oriented Programming anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-PPA Programovací paradigmata česky Z,ZK 5 2P+2R Předmět je vypsán
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 česky Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1 česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1
 
česky KZ 5 2C Předmět není vypsán
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
BI-TJV Technologie Java česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010006-BI-PZ-WSI-SI.2015.html