Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Softwarový týmový projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SP1 KZ 4 2C česky
Přednášející:
Jiří Mlejnek (gar.), Petr Kroha (gar.)
Cvičící:
Jiří Mlejnek (gar.), Jiří Borský, Filip Glazar, Jiří Hunka, Jiří Chludil, Jan Chrastina, Stanislav Kuznetsov, Robert Pergl, Miroslav Prágl, Radek Richtr, Zdeněk Rybola, Marek Skotnica, Marek Suchánek, Petr Špaček, Sven Ubik
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si prakticky vyzkouší analýzu, návrh a prototypovou realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. Teoretickou podporou jim bude současně probíhající předmět BI-SI1, kde se seznámí s potřebnými technikami a teorií. Studenti budou pracovat ve 4-6 členných týmech na konkrétním projektu. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení) s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich návrhu. Výsledek práce bude dále rozvíjen a dokončován v rámci předmětu BI-SP2.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

1. Tento předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou vyhrazena konzultacím k projektům.

Cíle studia:

Práce v týmu vyžaduje zcela jiný přístup než práce individuální. Rozsáhlejší softwarové projekty však nelze realizovat jinak než týmově. Cílem předmětu je vyzkoušet si týmovou práci na softwarovém projektu prakticky. Vzhledem k tomu, že studenti nemívají zkušenosti s vedením týmu, bude tuto pozici zastávat učitel/cvičící. Cílem je, aby si studenti zvykli na podmínky práce v týmu - návaznost úkolů, dodržení termínů, dostatečná dokumentace, využití programové podpory pro týmovou práci, atd.

Studijní materiály:

Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací

Larman, C.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SP1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SP1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1123606.html