Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie Java

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TJV Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Java a poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj menších i větších softwarových systémů. Zde se kurz zaměřuje na specifika podnikových aplikací, tedy 3 a více vrstvé architektury. Je kladen důraz na pečlivé oddělení jednotlivých komunikačních rozhraní vrstev. Komunikace mezi jednotlivými vrstvami bude zajištěna pomocí standardizovaných protokolů (JDBC, Rest Web Service).

Z nástrojů jde zejména o nástroje pro testování a sestavování aplikací, nástroje pro podporu týmové práce, . Po absolvování předmětu bude student schopen zapojit se do vývoje softwarových systému na platformě Java.

Požadavky:

Základní znalost tvorby algoritmů, základní znalosti práce s PC

Osnova přednášek:

1. Úvod, OOP v Java

2. Vyjimky, Genericke typy I

3. Genericke typy II a Anotace

4. Datove struktury (containery)

5. Práce s databázemi - ORM (EclipseLink, Hibernate, Mapování entit, Entitní manažer, Controllery, JPA)

6. Nastaveni datovych zdroju a konfigurace app serveru pro pristup k datum

7. Java Enterprise architektury (Návrh vrstev datové, obchodní logiky, presenční, problematika aplikačních serverů)

8. Enterprise Java Beans, Dependency Injection

9. Webové služby (SOAP,REST)

10. Webové služby (SOAP,REST), prace s Session, autentizacni tokeny

11. Integrace s REST službami (praktická ukázka)

12. Funkcionální a modulární rysy jazyka Java

Osnova cvičení:

1. Úvod, OOP v Java

2. Výjimky, Generiky, Anotace

3. Datové struktury I (Collection, List, Set, Hashtable)

4. Datové struktury II (Složené objekty, Containery, Model)

5. Paralelismus, Práce se soubory a proudy dat (streamy)

6. Práce s databázemi (JDBC, Datasource, Connection,Statement,ResultSet)

7. Práce s databázemi - ORM (EclipseLink, Hibernate, Mapování entit, Entitní manažer, Controllery, JPA)

8. Java Enteprise architektury (Návrh vrstev datové, obchodní logiky, presenční, problematika aplikačních serverů)

9. Webové služby (SOA,REST)

10. Webové frameworky (Vaadin, Spring Web Toolkit)

11. Webové frameworky a integrace s REST službami

12. Funkcionální a modulární rysy jazyka Java

13. Přednáška

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Java a poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti potřebnépro vývoj menších i větších softwarových systémů. Z nástrojů jde zejména o nástroje pro testování a sestavování aplikací anástroje pro podporu týmové práce. Po absolvování předmětu bude student schopen zapojit se do vývoje softwarových systémuna platformě Java.

Studijní materiály:

[1] Sierra, K. - Bates, B.: Head First Java, 2nd Edition, O'Reilly, 2005, 978-0596009205,

[2] Bloch, J.: Effective Java, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2008, 978-0321356680,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TJV/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TJV/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3462706.html