Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Object-Oriented Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-OOP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Filip Křikava
Přednášející:
Filip Křikava
Cvičící:
Martin Drozdík, Filip Křikava, Peter Matta
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Object-oriented programming has been used in the last 50 years to solve computational problems by using graphs of objects that collaborate together by message passing. In this course we look at some of the main principles of object-oriented programming and design. The emphasis is on practical techniques for software development including testing, error handing, refactoring and design patterns.

Požadavky:

BI-PPA

Osnova přednášek:

1. Principles of object-oriented programming

2. Polymorphism

3. Encapsulation

4. Composition and inheritance

5. Error handling

6. Inversion of control and refactoring

7. Testing and debugging

8. Type classes

9. Essential object-oriented design patterns

10. Object model and reflection

11. Prototype-based inheritance

12. Pure object-oriented programming languages

Osnova cvičení:

1. .Scala introduction

2. Immutable objects

3. Generics

4. Models

5. Modules

6. UI Layer

7. Business and persistence

8. Cross-cutting concerns

9. Type classes

10. Traits

11. Reflection

12. Summary

Cíle studia:
Studijní materiály:

All materials will be provided on the course website.

Poznámka:

Information and course material is available from course pages: https://courses.fit.cvut.cz/BI-OOP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-OOP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3317306.html