Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarový týmový projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SP2.1 KZ 4 2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BI-SP2.1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny BI-SP1-TUR
Garant předmětu:
Jiří Mlejnek
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Borský, Jiří Hunka, Jiří Chludil, Jiří Mlejnek, Robert Pergl, Zdeněk Rybola, Marek Skotnica, Marek Suchánek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si prakticky vyzkouší iterativní vývojový proces na realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. První iterací se stane výsledek projektu BI-SP1. Na rozdíl od projektu BI-SP1 bude důraz kladen na funkčnost, testování a dokumentaci vyvíjeného systému. Studenti budou pracovat ve 4 až 6-ti členných týmech. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení) s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich řešení. Paralelně běžící předmět BI-SI2 bude studentům poskytovat znalostní podporu zejména v oblastech týmové práce na projektu, testování a zajištění kvality softwarového produktu.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

Tento předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti si prakticky vyzkouší iterativní vývojový proces na realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. První iterací se stane výsledek projektu BI-SP1. Na rozdíl od projektu BI-SP1 bude důraz kladen na funkčnost, testování a dokumentaci vyvíjeného systému. Studenti budou pracovat ve 4 až 6-ti členných týmech. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení) s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich řešení.

Studijní materiály:

[1]

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SP2.1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SP2.1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3462306.html