Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Inteligentní budovy, 2. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125ESB Ekologické systémy budov česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125EABU Energetický audit budov česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
125PIB1 Projekt 1 česky Z 6 4C Předmět je vypsán
2161109 Regulace v technice prostředí staveb
 
česky Předmět není vypsán
A5M38SZS Senzory a sítě česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
2161567 Větrání a klimatizace
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10224705-NX202002.html