Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Obor Letecké a kosmické systémy - průchod studiem

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy 2016

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B3M35LSY Lineární systémy
 
Z,ZK 8 4P+2C Z povinný předmět programu
B3M37KIN Kosmické inženýrství Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3M33ARO Autonomní robotika
 
Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
B3M38DIT Diagnostika a testování Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
B3MPVT Práce v týmu KZ 6 0P+4S L povinný předmět programu
B3M38INA Integrovaná avionika Z,ZK 6 2P+2L L povinně volitelný předmětpovinný předmět oboru
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3MPROJ8 Projekt - project Z 8 0p+6s Z povinný předmět programu
B3M37LRS Letecké rádiové systémy Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
B3M35SRL Systémy řízení letu Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MKYRPV4 Povinně volitelné předměty programu 6 povinně volitelný předmět
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod706355261305.html