Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Nanotechnologie - nástup ke studiu 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Navazující magisterská studijní specializace Nanotechnologie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu specializace.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIAS1 Analýza signálu I. Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMIBST Biostatistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PMIMLB-N Molekulární biologie ZK 2 2C Z povinný předmět
F7PMIOOP Objektově orientované programování Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. KZ 8 2S Z povinný předmět
F7PMISKJ Skriptovací jazyky KZ 2 2C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMIAS2 Analýza signálu II. Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PMIBMD-N Buněčná a molekulárni diagnostika
Zuzaha Hvězdová, Veronika Vymětalová 
Z,ZK 3 2P+2L L povinný předmět
F7PMIDWT Databáze a webové technologie Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMINAN-N Nanotechnologie a nanomateriály Z,ZK 5 4P+2C L povinný předmět
F7PMIRPJ2 Ročníkový projekt II. KZ 8 2S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIANM-N Aplikace nanomateriálů v medicíně Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIBD Big data Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIDP1 Diplomová práce I. KZ 8 2S Z povinný předmět
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PMIPLB-N Pevné látky pro biomedicínu Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
F7PMIPBF-N Pokročilá biofotonika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIUMIT Umělá inteligence Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIBAB-N Biomateriály a biokompatibilita KZ 3 2P L povinný předmět
F7PMIDP2 Diplomová práce II. Z 14 2S L povinný předmět
F7PMIFS-N Fluorescenční spektroskopie KZ 2 3P L povinný předmět
F7PMILAM-N Lasery a jejich aplikace v medicíně KZ 2 2P+2C L povinný předmět
F7PMINNI-N Nanoinformatics KZ 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMIRAST Robotika a asistivní technologie Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1179144307205.html