Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Informatika a kybernetika - společný 1. ročník - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Informatika a kybernetika ve zdravotnictví - společný první ročník

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKALP Algoritmizace a programování Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKAJ1 Angličtina I. KZ 2 2S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBKKT Komunikační technologie Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 6 2P+4C Z povinný předmět
F7PBKLG Logika Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBKPND Prezentační nástroje a dovednosti KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBKPR1 Projekt I. KZ 5 1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKAJ2 Angličtina II. KZ 2 2S L povinný předmět
F7PBKDDS Data a datové struktury Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
F7PBKITP Integrální počet Z,ZK 6 2P+4C L povinný předmět
F7PBKML Matlab KZ 3 2C L povinný předmět
F7PBKOS Operační systémy Z,ZK 4 1P+2C L povinný předmět
F7PBKPPP Práce s programovými prostředky KZ 2 2C L povinný předmět
F7PBKPR2 Projekt II. KZ 5 1S L povinný předmět
F7PBKTVR Telemedicína a virtuální realita KZ 3 2C L povinný předmět
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1073932341205.html