Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán B0413P050061 Ekonomika a management (profesní studijní program) - počínaje od ZS 2023/2024

Studijní program: Ekonomika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
B0413P - PV Povinné předměty B0413P050061 Ekonomika a management (profesní studijní program) V této skupině musíte získat alespoň 45 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
45
Minimální počet kreditů 45
Povinně volitelné předměty
B0413P - PVT Povinně volitelné technické předměty B0413P050061 Ekonomika a management (profesní studijní program) V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
B0413P - J Jazyky B0413P050061 Ekonomika a management (profesní studijní program) V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 66
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 114
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024027.html