Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PSI.21 Z,ZK 5 2P+1R+1C česky
Přednášející:
Jan Fesl (gar.), Viktor Černý
Cvičící:
Jan Fesl (gar.), Viktor Černý, Michal Hažlinský, Matěj Jehlička, Josef Koumar, Pavel Kubalík, Ondřej Lauer, Michal Polák, Vladimír Smotlacha, Yelena Trofimova, Josef Zápotocký, Jiří Zikán
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a pojmy z oblasti počítačových sítí. Předmět pokrývá základní technologie, protokoly a služby, které jsou dnes využívány jak v lokálních sítích, tak v Internetu. Přednášky jsou doplněny prosemináři, které názorně doplňují probíranou látku, věnují se základům programování síťových aplikací a demonstrují schopnosti pokročilejších síťových technologií. Studenti si v laboratoři prakticky vyzkouší konfiguraci a správu síťových prvků v prostředí operačního systému Linux a Cisco IOS.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C, C++, nebo Java.

Osnova přednášek:

1. Úvod do počítačových sítí, OSI model, TCP/IP model, IP adresace a segmentace.

2. Linková vrstva, potvrzování, protokoly.

3. Ethernet technologie, úvod do virtuálních lokálních sítí (VLAN).

4. Síťová (internetová) vrstva a Internet protokol verze 4 (IPv4).

5. Internet Protokol verze 6 (IPv6).

6. Směrování v počítačových sítích, směrovací tabulky, směrovací algoritmy.

7. Transportní vrstva, protokoly TCP a UDP.

8. Adresářové služby, doménové služby (DNS), hierarchie, správa a zabezpečení domén.

9. Bezpečnost počítačových sítí, firewally, honeypoty, systémy pro detekci a prevenci útoků.

10. Virtuální privátní sítě (VPN). Anonymita v Internetu.

11. Aplikační vrstva, protokoly.

12. Bezdrátové počítačové sítě.

13. Architektura Internetu. Optické sítě.

Osnova cvičení:

1. Základy počítačových sítí, IPv4 adresace, TCP/IP, DNS, zachytávání síťového provozu.

2. Protokol IPv4, směrovače, statické směrování, směrovací tabulky.

3. Protokol IPv6, bezstavová konfigurace, objevování sousedů.

4. Protokol IPv4, překlad adres (NAT), firewally, zabezpečení sítě, filtrace provozu.

5. Dynamické směrování RIP a OSPF.

6. Odevzdávání semestrálních úloh, zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou a protokoly dnešních počítačových sítí a se síťovými technologiemi s důrazem na 2. až 4. vrstvu. Předmět je také úvodem do síťové bezpečnosti a administrace sítí.

Studijní materiály:

1. Tanenbaum A.S., Feamster N., Wetherall D.J. : Computer Networks (6th Edition). Pearson, 2021. ISBN 97801355407981.

2. Peterson L. L., Davie B. S. : Computer Networks: A Systems Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2020. ISBN 978-0-12-818200-0.

3. Howser G. : Computer Networks and the Internet. Springer, 2020. ISBN 978-3-030-34496-2.

4. Colouris G. : Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition). Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0132143011.

5. Dostálek L. : Velký průvodce protokoly TCP/IP, bezpečnost, Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-849-X.

Poznámka:
Další informace:
Courses
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Fesl J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:107
Černý V.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Černý V.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:BS
Fesl J.
18:00–19:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Fesl J.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:107
Černý V.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Černý V.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 5)
Dejvice
Posluchárna
Út
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:155
Černý V.
11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:155
Černý V.
11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 6)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
Čt
místnost T9:344
Trofimova Y.
Polák M.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Trofimova Y.
Polák M.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna

místnost T9:344
Trofimova Y.
Zikán J.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Trofimova Y.
Zikán J.

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6692406.html